फुवा एक्सल भाग

  • FUWA American style main parts for axles

    एक्सूडब्ल्यूएए अमेरिकन शैलीतील मुख्य भाग axक्सल्ससाठी

    वेगळ्या टोन 8 टी 9 टी 11 टी 13 टी 15 टी 16 टी 18 टी 18 टी 20 टी एफयूडब्ल्यूए ब्रेक ड्रम आणि हब सेमी-ट्रेलर, उच्च दर्जाचे ब्रेक अस्तर आणि ब्रेक शूज असलेले ट्रक आणि टँकर.

    इतर मुख्य भागांचा समावेश आहे: मजबूत एक्सेल बीम, स्लॅक usडजेस्टर, लॉक नट, बेअरिंग, ब्रेक चेंबर, व्हील नट्स, हब कॅप्स, डस्ट कव्हर,

    फुवा अमेरिकन शैलीतील ब्रेक अस्तर दुरुस्ती किट आणि कॅमशाफ्ट दुरुस्ती किट इ.